banner ad

Проверки на 600 опасни язовири

Автор Боряна Николова   // 11/02/2012

cankov kamyk77 150x150 Проверки на 600 опасни язовири Около 600 язовира ще бъдат проверени в предстоящите десет дни. Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който, както бе известено, ще отговаря за контрола на язовирите.

Става въпрос за инспекция на язовирите, които са потенциално опасни.

Според министъра е решено да се използва експертизата на “Язовири и каскади”, тъй като в предприятието работят доказани хора и никога не е имало проблеми с 27-те язовира, които досега са били под техен обсег. Още 24 язовира, които са били за управление в МРРБ или “Напоителни системи”, също минават под опека на дружеството. За останалите язовири “Язовири и каскади” ще осъществяват контрол.

Малките проблемни язовири пък ще бъдат управлявани  от “Напоителни системи”, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.

В процес на изотвяне е цялостна реформа на водния сектор под ръководството на екоминистъра Нона Караджова.

Найденов уточни, че средства по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат използвани за възстановяване нарушената ВиК-мрежа и пътна настилка в местата,  пострадали от наводненията. Средствата обаче няма да могат да помогнат и за разрушените къщи на хората.

Около пет милиона лева са необходими за най-спешните мерки, които изискват своевременни действия, за да се осъществи превенция и оценка на риска на опасните малки язовири, посочи  проф. Димитър Тошев, ръководител на Катедра “Хидротехника” в Университета по архитектура, строителство и геодезия и член на Техническия комитет към Международната комисия по големите язовири.

Експертната комисия е установила, че няма опасни микроязовири на територията на община Велико Търново. Проверени са 32-та водоема, които са общинска собственост, от които 18 са завирени, а останалите са сухи. За предстоящото топене на снеговете малките язовири ще са под постоянно наблюдение. А ако се наложи, ще започне контролираното им изпускане.


Tags:

"Напоителни системи"

"Язовири и каскади"

опасни язовири

проверки

Трайчо Трайков


Подобни статии