banner ad

Газдов: „атомната енергия е по-скъпа от алтернативната енергия“

Автор Анета Стефанова   // 14/01/2013

В Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е поставен акцент върху развитие на „чиста и нискоемисионна енергия“. Според документа на това определение отговарят ядрената и възобновяемата енергии.

Дни преди референдума за развитието на ядрената енергетика у нас, на информационния семинар „Фотоволтаиката – достъпна технология за българските граждани“, попитахме Никола Газдов, председател на Управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация, за отношението на ВЕИ сектора към ядрената енергия.

Н. Газдов:
Не мисля, че има някакво единодушно отношение, по-скоро мисля, че всички хора в България като частни лица и като юридически лица чрез компаниите, които представляват, имат позитивно или негативно отношение. Аз лично смятам, че много от хората, които активно се занимават с възобновяеми източници, най-малкото чрез собствения си опит са разбрали, че е по-евтино, отчасти днес и със сигурност в перспектива, да се залага на възобновяеми източници.

„Защо?“, той постави сам въпроса и отговори: „Защото те използват един неизчерпаем ресурс, който е наличен тук, на място, и единственото, за което трябва да плащаме, е технологията. А технологията поевтинява много силно в последните години. В последните 10 г. фотоволтаичната технология е поевтиняла с фактор 10. Само в последните 2 г. намалението е над 60% и това показва какъв е пътят.“

„Пътят е да използваме енергията на Слънцето, поясни Газдов, заради което така или иначе има живот на тази планета, за да я трансформираме в електроенергия или в други типове енергия, които ние можем да използваме, за да задвижваме машините, които ползваме, да произвеждаме продукция, която иначе бихме произвеждали с фосилни горива или с атомна енергия, която пак е изкопаемо гориво, и съответно да се придвижваме – да използваме една устойчива и екологична мобилност.“

Никола Газдов задълбочи икономическия поглед върху ВЕИ като разгледа трите периода на един инвестиционен проект: „инвестиционните разходи, оперативните разходи и следоперативните разходи. При възобновяемите източници е ясно. Технологията все още отчасти е малко по-скъпа, … имаме все още високи инвестиционни разходи, които намаляват прогресивно. Имаме оперативни разходи, които са изключително ниски, направо незначителни за фотоволтаичната технология, но за всички ВЕИ технологии много по-ниски от оперативните разходи на конвенционалните видове енергия. И имаме следоперативни разходи, т.е. след края на жизнения цикъл, отново много ниски разходи, защото големите фотоволтаични производители имат програми за рециклиране. Те вземат обратно панелите и си ги рециклират за собствена сметка. Това е калкулирано в първоначалната цена.“

Председателят на Българската фотоволтаична асоциация продължи икономическите размишления в контекста на атомната енергия, „защото е актуално покрай референдума“. Той изтъкна високите инвестиционни разходи за изграждане на атомните централи. „В дългия срок на изграждане – 8-10 г. тези разходи много често се повишават. Има след това доста високи оперативни разходи за поддръжка, за закупуване на гориво… и има огромни разходи след края на жизнения цикъл.“

Българската фотоволтаична асоциация (BPVA) беше част от инициативния комитет „Зелени алтернативи против АЕЦ“. Какво се случва след унищожаването на подписите?

Н. Газдов: Отказаха ни регистрация като инициативен комитет, но това не е толкова страшно, защото така или иначе тези инициативни комитети са наметнати изкуствено с една мантия на легитимност от държавата и единственият им плюс е, че получават достъп до националните медии. Този достъп обаче е заплатен, уточни Газдов, а така или иначе нашият инициативен комитет не разполага с пари. Ние разполагаме с аргументи и с факти и основните ни комуникационни канали са новите медии – интернет, социалните мрежи, приятели, познати…

„Имаме достатъчно факти, с които твърдим, че атомната енергия е по-скъпа от алтернативната енергия, от възобновяемите източници, все още алтернативни, а не доминиращи.“ отбеляза председателят на BPVA. „Смятаме, че има твърде много рискове, за които не се говори и които не са платени, и ядрената енергия не случайно не може да си намери застраховател – просто защото няма застрахователна премия, която да може да бъде вкарана в цената на тока и да може да бъде понесена от потребителите.“

Газдов каза още: „Виждаме ядрените аварии примерно във Фукушима как успяха да докарат до фалит и национализация Tokyo Electric Power Company (TEPCO) – една от най-големите енергийни компании в света изобщо. Това в България не можем да си го позволим. Ние нито можем да изолираме няколкостотин хиляди км2 да не живеят там хората, защото има авария, нито можем да покрием финансовите загуби от една евентуална авария, нито има къде да отидем в следващите няколкостотин хиляди години, за да живеем на чисто.“

Относно призивите за бойкот на референдума Газдов беше категоричен: „Не подкрепям призивите за бойкот, защото те обслужват интересите на подкопаното енергийно лоби. Бойкотът означава, че ще има повече отговори „да“. Ако имаме едно ясно „не“ на референдума, ще е много по-сложно да се направи подмяна на избора на хората…“

За финал попитахме Никола Газдов дали според него се е повишила информираността на обществото по въпросите на ядрената енергетика. „Със сигурност не, защото по националните медии се чуват само големите партии..“, каза той.


Tags:

BPVA

атомна енергия

Българската фотоволтаична асоциация

ВЕИ

възобновяеми източници

Зелени алтернативи против АЕЦ

инвестиционни разходи

инициативен комитет

Никола Газдов

оперативни разходи

референдум

технология

Фукушима

цени


Подобни статии